LENART - Ing.Karol Lenárt Firmu založil v roku 1992 Ing. Karol Lenárt s manželkou Ing.Annou Lenártovou.
O nás
Zaoberáme sa tvorbou a vývojom programového vybavenia pre správu bytového a nebytového fondu, teda systému, ktorý potrebujú pre svoju činnosť bytové podniky, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské firmy, zaoberajúce sa správou bytových a nebytových priestorov.
Nami dodávané programové vybavenie označené ako programový systém BYTHOS pozostáva zo štyroch hlavných modulov, a to :
BYTHOS - pasportizácie, evidencia, účtovné doklady NÁKLADY - sledovanie nákladov TEPLO - tepelné hospadárstvo, výroba a distribúcia tepla a TÚV VYÚČTOVANIE - ročné vyúčtovanie nákladov, rozúčtovanie tepla, vodného a stočného aTÚV, ako aj služieb spojených s bývaním.
Na systém BYTHOS nadväzuje jeho súčasť využívajúca doménu bythos.top ktorej úžívatelia (správcovské firmy) pre svojich klientov (nájomníkov, resp.vlastníkov) na tento priestor môžu zo systému BYTHOS posielať nielen všeobecné údaje, ako rôzne tlačivá, ale aj údaje určené adresne konkrétnym osobám.
Zo systému je taktiež možné posielať rôzne zostavy konkrétnym užívateľom na nimi uvedené e_mailové adresy a to ako na vyžiadanie, tak aj rôzne upomienky či výzvy.